xuanthiart.com
xuanthiart.com
   VĂN HỌC  -  Tác giả: Xuân Thi      
Truyện Song Ngữ - Bilingual Stories
Thơ Song Ngữ - Bilingual Poems Văn Thơ Viết Vội
Con Muốn Ngồi Bên Mẹ (I want to sit next to Mama)
Ḷng Mẹ (A Mother's Love)
Mỉm Nụ Cười Bao Dung (A Smile With Tolerance)
Nắng Phai Mái Tóc (Fading Sunlight On The Hair)
Thời Hoa Lá Vẫn C̣n Đây
    (The Times Of Flowers And Leaves Are Still Here)

Qui Khứ Lai Từ (Let's Go Home)
Chưa Quên (Not Yet Forgotten)
Trăng (The Moon)
Giọt Nắng Bên Thềm (A Drop Of Sunlight On The Porch)
Chiều Bên Hè (On The Porch Of Starbucks)
Biển Lang Thang (The Roaming On The Beach)
Về Chốn Không Tên (Back To The Nameless Place)
Giọt Nước Mắt Long Lanh (Glistening Tears)
Biển Xưa (Old Sea)
Một Ḿnh Với Biển (Alone With The Sea)
Biển Đêm III (The Nocturnal Sea III)
Biển Đêm II (The Nocturnal Sea II)
Biển Đêm (The Nocturnal Sea)
Ngày Của Mẹ (A Tribute To Mother)
Thương Ca Viễn Xứ (A Love Song From Overseas)
Bên Nhau (Side By Side)
Đôi Mắt Lim Dim (Semi Close Eyes)
Bến Sông Trên Ḍng Tâm Tưởng (The Rivers In Consciousness)
 
 
  Văn Thơ Viết Vội ...     
 


   
  Đố Ai

Đố ai t́m được TÂM ḿnh
Để ai thấy được TÂM T̀NH của ai
SẮC KHÔNG chẳng phải là 2
Để ai thấy được cuộc đời Giai Không
Đố ai thấy được Mênh Mông
Để ai thấy được Cơi Ḷng Không tên
Đố ai xóa được Vô Minh
Để cho Cái Ngă hiện h́nh Tánh Không
Đố ai Tâm Thức mấy gịng
Giác Quan Năm Lối nối ṿng Tử Sinh
Đố ai t́m thấy TÂM KINH
Để cho Bồ Tát "Sang Bờ Bên Kia"
"GATE... "  Câu Chú nói ǵ ?
Để cho Bồ Tát chuyên tŕ Hạnh Tâm
Đố ai t́m được Chân Không
Đi vào Đại Định t́m "Tam Bồ Đề"
Đố ai nhặt được Từ Bi
Để cho Bồ Tát chẳng v́ Điều chi
Đố ai Trí Huệ phát huy
Để Bồ Tát Hạnh ra đi cứu đời
Đường Tu Trọn Vẹn Đến Nơi.!