xuanthiart.com
xuanthiart.com
   VĂN HỌC  -  Tác giả: Xuân Thi      
Truyện Song Ngữ - Bilingual Stories
Thơ Song Ngữ - Bilingual Poems Văn Thơ Viết Vội
Con Muốn Ngồi Bên Mẹ (I want to sit next to Mama)
Ḷng Mẹ (A Mother's Love)
Mỉm Nụ Cười Bao Dung (A Smile With Tolerance)
Nắng Phai Mái Tóc (Fading Sunlight On The Hair)
Thời Hoa Lá Vẫn C̣n Đây
    (The Times Of Flowers And Leaves Are Still Here)

Qui Khứ Lai Từ (Let's Go Home)
Chưa Quên (Not Yet Forgotten)
Trăng (The Moon)
Giọt Nắng Bên Thềm (A Drop Of Sunlight On The Porch)
Chiều Bên Hè (On The Porch Of Starbucks)
Biển Lang Thang (The Roaming On The Beach)
Về Chốn Không Tên (Back To The Nameless Place)
Giọt Nước Mắt Long Lanh (Glistening Tears)
Biển Xưa (Old Sea)
Một Ḿnh Với Biển (Alone With The Sea)
Biển Đêm III (The Nocturnal Sea III)
Biển Đêm II (The Nocturnal Sea II)
Biển Đêm (The Nocturnal Sea)
Ngày Của Mẹ (A Tribute To Mother)
Thương Ca Viễn Xứ (A Love Song From Overseas)
Bên Nhau (Side By Side)
Đôi Mắt Lim Dim (Semi Close Eyes)
Bến Sông Trên Ḍng Tâm Tưởng (The Rivers In Consciousness)
 


 
Thơ Song Ngữ -
Bilingual Poem  - Tác Giả: Xuân Thi

 

 

      
    
Bên Nhau

Bàn tay em trở thành tiếng nói
Lời yêu thương và nỗi dịu dàng
Những buổi chiều sương xuống mênh mang
Những buổi sáng nắng vàng rực rỡ
Sống bên nhau chia lời than thở
Sống bên nhau đời bớt quạnh hiu
Trong vườn xanh chim vui ríu rít
Đi bên nhau nghe lá biếc th́ thầm
Hoa lá nẩy nẩy mầm chờ đón mùa Xuân
Cây trái chín hồng trông mong mùa hạ...

 
 
 
Side By Side

Your hand has become the voice.
The loving words and the tenderness.
The evenings when the dew is falling all over
The morning are full of bright sunny light.
Living together sharing the laments
Living together makers life less lonely.
In the green garden birds are happily singing.
Walking side by side, listen to the whisper of green leaves.
Flowers and leaves are growing and spouting, waiting for the coming of Spring.
Fruit tree are ripening-red longing for the Summer.

 

 
 

Xuanthi299@Yahoo.com