xuanthiart.com
xuanthiart.com
   VĂN HỌC  -  Tác giả: Xuân Thi      
Truyện Song Ngữ - Bilingual Stories
Thơ Song Ngữ - Bilingual Poems Văn Thơ Viết Vội
Con Muốn Ngồi Bên Mẹ (I want to sit next to Mama)
Ḷng Mẹ (A Mother's Love)
Mỉm Nụ Cười Bao Dung (A Smile With Tolerance)
Nắng Phai Mái Tóc (Fading Sunlight On The Hair)
Thời Hoa Lá Vẫn C̣n Đây
    (The Times Of Flowers And Leaves Are Still Here)

Qui Khứ Lai Từ (Let's Go Home)
Chưa Quên (Not Yet Forgotten)
Trăng (The Moon)
Giọt Nắng Bên Thềm (A Drop Of Sunlight On The Porch)
Chiều Bên Hè (On The Porch Of Starbucks)
Biển Lang Thang (The Roaming On The Beach)
Về Chốn Không Tên (Back To The Nameless Place)
Giọt Nước Mắt Long Lanh (Glistening Tears)
Biển Xưa (Old Sea)
Một Ḿnh Với Biển (Alone With The Sea)
Biển Đêm III (The Nocturnal Sea III)
Biển Đêm II (The Nocturnal Sea II)
Biển Đêm (The Nocturnal Sea)
Ngày Của Mẹ (A Tribute To Mother)
Thương Ca Viễn Xứ (A Love Song From Overseas)
Bên Nhau (Side By Side)
Đôi Mắt Lim Dim (Semi Close Eyes)
Bến Sông Trên Ḍng Tâm Tưởng (The Rivers In Consciousness)
 


 
Thơ Song Ngữ -
Bilingual Poem  - Tác Giả: Xuân ThiQui Khứ Lai TừMảnh trăng già chênh chếch đầu non
Trăng úa vàng phờ phạt héo hon
Năm tháng buồn giữa vùng cô tịch
Chợt một ngày ngựa nản chân bon
Bao năm rồi ngược xuôi xuôi ngược

Bóng đêm dài che khuất mơi ṃn
Chợt nh́n trăng hồn lên tiếng gọi
"THÔI VỀ ĐI" Trăng đă lạnh đầu non

Xuân Thi

 

Let’s Go HomeThe pale moon coming out from the top of the hill
Looks yellowish and weary
Day by day feeling sad in this lonely place
Then one day like horses getting tired from galloping
Back and forth, back and forth for many years
With dark shadow covers the tiredness
Suddenly look at the moon hearing a voice calling from the soul
"Let's Go Home" The moon looks colder at the top of the hill.

Xuân Thi


Xuanthi299@Yahoo.com