xuanthiart.com
xuanthiart.com
   VĂN HỌC  -  Tác giả: Xuân Thi      
Truyện Song Ngữ - Bilingual Stories
Thơ Song Ngữ - Bilingual Poems Văn Thơ Viết Vội
Con Muốn Ngồi Bên Mẹ (I want to sit next to Mama)
Ḷng Mẹ (A Mother's Love)
Mỉm Nụ Cười Bao Dung (A Smile With Tolerance)
Nắng Phai Mái Tóc (Fading Sunlight On The Hair)
Thời Hoa Lá Vẫn C̣n Đây
    (The Times Of Flowers And Leaves Are Still Here)

Qui Khứ Lai Từ (Let's Go Home)
Chưa Quên (Not Yet Forgotten)
Trăng (The Moon)
Giọt Nắng Bên Thềm (A Drop Of Sunlight On The Porch)
Chiều Bên Hè (On The Porch Of Starbucks)
Biển Lang Thang (The Roaming On The Beach)
Về Chốn Không Tên (Back To The Nameless Place)
Giọt Nước Mắt Long Lanh (Glistening Tears)
Biển Xưa (Old Sea)
Một Ḿnh Với Biển (Alone With The Sea)
Biển Đêm III (The Nocturnal Sea III)
Biển Đêm II (The Nocturnal Sea II)
Biển Đêm (The Nocturnal Sea)
Ngày Của Mẹ (A Tribute To Mother)
Thương Ca Viễn Xứ (A Love Song From Overseas)
Bên Nhau (Side By Side)
Đôi Mắt Lim Dim (Semi Close Eyes)
Bến Sông Trên Ḍng Tâm Tưởng (The Rivers In Consciousness)
 


 
Thơ Song Ngữ -
Bilingual Poem  - Tác Giả: Xuân Thi


Biển Xưa

Dư âm ngày cũ c̣n đâu đó
Đợt sóng thề vẫn vỗ bờ xưa
Nhưng sao hồn chợt thấy bơ vơ
Biển đêm ơi c̣n chờ người cũ?

Lệ vô thường vừa lăn trên má
Rơi vào ḷng biển có mặn thêm
Mảnh thuyền hồn biển nhớ lênh đênh
Bến yêu thương sao đành lạc hướng.Old Sea

Echo from the old days is still lingering somewhere
The promising waves are still rolling on to the shore
But why is the soul suddenly feel so lonely
Oh! Ocean at night, are you still waiting for your love?

Heavenly tears rolling down on the cheeks
Into the sea make it saltier?
It remembers a piece of the soul floating uncertainly
Far away from the loving shore.
Xuânthi299@Yahoo.com
CA.11.05.2013

Xuanthi299@Yahoo.com