/tr>
xuanthiart.com
xuanthiart.com
   VĂN HỌC  -  Tác giả: Xuân Thi      
Truyện Song Ngữ - Bilingual Stories
Thơ Song Ngữ - Bilingual Poems Văn Thơ Viết Vội
Con Muốn Ngồi Bên Mẹ (I want to sit next to Mama)
Ḷng Mẹ (A Mother's Love)
Mỉm Nụ Cười Bao Dung (A Smile With Tolerance)
Nắng Phai Mái Tóc (Fading Sunlight On The Hair)
Thời Hoa Lá Vẫn C̣n Đây
    (The Times Of Flowers And Leaves Are Still Here)

Qui Khứ Lai Từ (Let's Go Home)
Chưa Quên (Not Yet Forgotten)
Trăng (The Moon)
Giọt Nắng Bên Thềm (A Drop Of Sunlight On The Porch)
Chiều Bên Hè (On The Porch Of Starbucks)
Biển Lang Thang (The Roaming On The Beach)
Về Chốn Không Tên (Back To The Nameless Place)
Giọt Nước Mắt Long Lanh (Glistening Tears)
Biển Xưa (Old Sea)
Một Ḿnh Với Biển (Alone With The Sea)
Biển Đêm III (The Nocturnal Sea III)
Biển Đêm II (The Nocturnal Sea II)
Biển Đêm (The Nocturnal Sea)
Ngày Của Mẹ (A Tribute To Mother)
Thương Ca Viễn Xứ (A Love Song From Overseas)
Bên Nhau (Side By Side)
Đôi Mắt Lim Dim (Semi Close Eyes)
Bến Sông Trên Ḍng Tâm Tưởng (The Rivers In Consciousness)
 


 
Thơ Song Ngữ -
Bilingual Poem - Tác Giả: Xuân ThiMỉm Nụ Cười Bao Dung

Qua muôn trùng sinh diệt
Hôm nay Em HOÁ THÂN
Một đóa Quỳnh thanh khiết
Một cánh bướm phân vân
Mùa Xuân c̣n xanh biếc
Dáng Xuân măi thanh tân
Buồn vui đời vẫn thế
Mĩm nụ cười bao dung.

Xuan ThiA Smile With Tolerance

Going through the eternity of life and death
Today I am experiencing a wonderful INCARNATION
To the beautiful ethereal orchid cacti
To the ephemeral life of a butterfly
In the freshly coming spring
A spring forever pure and new
Happy or sad, life still goes on
In tolerance with a smile.

Xuan Thi
 

XuXuanthi299@Yahoo.com