xuanthiart.com
   THƠ & NHẠC             

 

  Phẩm Vật Trần Gian
THƠ PHỔ NHẠC                                            Văn Bản & Kư Âm | Audio
CON MUỐN NGỒI BÊN MẸ 
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều, Thơ: Xuân Thi,
Tiếng hát: Ngọc My
THỜI HOA LÁ VẪN C̉N ĐÂY 
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều, Thơ: Xuân Thi,
Tiếng hát: Hồng Nhiên
GIỌT NƯỚC MẮT LONG LANH 
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều, Thơ: Xuân Thi,
Tiếng hát: Thảo Quyên
NẮNG PHAI TRÊN MÁI TÓC 
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều, Thơ: Xuân Thi,
Tiếng hát: Hà Thanh
HƯƠNG XUÂN 
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều, Thơ: Xuân Thi, Tiếng hát: Thảo Quyên
ĐƯỜNG ĐĂ VÀNG THU 
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều, Thơ: Xuân Thi
THU VÀ EM 
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều, Thơ: Xuân Thi, Nguyễn Hoàng Lăng Du,
          Bạch Xuân Phẻ, Ngô Tín, Phạm Trường Lưu, Nguyên Lương
BIỂN BAO LA T̀NH MẸ
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều, Thơ: Xuân Thi
EM SINH VIÊN XÓM HỌC
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều, Thơ: Xuân Thi
 
THƯƠNG CA VIỄN XỨ
Nhạc & Lời: Xuân Thi
 
 
 
YOUTUBE - VIDEOS  
         
   
Thu Và Em
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều
Thơ: Xuân Thi, Nguyễn Hoàng Lăng Du, Bạch Xuân Phẻ, Ngô Tín, Phạm Trường Lưu, Nguyên Lương
Ca sĩ: Minh Đạt
  Thu Và Em
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều
Thơ: Xuân Thi, Nguyễn Hoàng Lăng Du, Bạch Xuân Phẻ, Ngô Tín, Phạm Trường Lưu, Nguyên Lương
Ca sĩ: Thảo Quyên
  Biển Đêm
Nhạc: Ngô Tín, Thơ: Xuân Thi
Tiếng hát Tuyết Nhung

 
         
   
Biển Bao La T́nh Mẹ
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều
Thơ: Xuân Thi, Ca sĩ: Quốc Duy
  Biển Bao La T́nh Mẹ
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều
Thơ: Xuân Thi, Ca sĩ: Hà Thanh
  Con Muốn Ngồi Bên Mẹ
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều
Thơ: Xuân Thi
         
   
Con Muốn Ngồi Bên Mẹ
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều
Thơ: Xuân Thi
  T́nh Mẹ
Nhạc: Ngô Tín, Thơ: Xuân Thi
Tiếng hát Ư Lan
  T́nh Mẹ
Nhạc: Ngô Tín, Thơ: Xuân Thi
Tŕnh bày: Phạm Toàn
         
   
Qui Nhơn Mênh Mang Niềm Nhớ
Nhạc: Ngô Tín, Thơ: Xuân Thi
Tŕnh bày: Lệ Hoa
  Qui Nhơn Mênh Mang Niềm Nhớ
Nhạc: Ngô Tín, Thơ: Xuân Thi
Tŕnh bày: Kiều Lệ
  Qui Nhơn Mênh Mang Niềm Nhớ
Nhạc: Ngô Tín, Thơ: Xuân Thi
Tŕnh bày: Henry Quốc
         
   
Qui Nhơn Mênh Mang Niềm Nhớ
Nhạc: Ngô Tín, Thơ: Xuân Thi
Tŕnh bày: Ngô Tín
  Qui Nhơn Mênh Mang Niềm Nhớ
Nhạc: Ngô Tín, Thơ: Xuân Thi
Tŕnh bày: Đàm Vĩnh Hưng
  Qui Nhơn Mênh Mang Niềm Nhớ
Nhạc: Ngô Tín, Thơ: Xuân Thi
Tiếng hát Kiều Lệ
         
   
Qui Nhơn Mênh Mang Niềm Nhớ
Nhạc: Ngô Tín, Thơ: Xuân Thi
Tŕnh bày: Lệ Thu
  Thời Hoa Lá Vẫn C̣n Đây
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều
Thơ: Xuân Thi
 
  Thời Hoa Lá Vẫn C̣n Đây
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều
Thơ: Xuân Thi
 
         
       
Thời Hoa Lá Vẫn C̣n Đây
Nhạc: Nguyễn Hữu Triều
Thơ: Xuân Thi
       
         

 
 
THƠ VĂN TAO ĐÀN
         
   
Con Muốn Ngồi Bên Mẹ
Thơ: Xuân Thi
Nhạc Y Vân: "Ḷng Mẹ"
  Con Muốn Ngồi Bên Mẹ
Thơ: Xuân Thi
Diễn Ngâm: Nguyệt Hạc
  Con Muốn Ngồi Bên Mẹ
Thơ: Xuân Thi
Diễn Ngâm: Nguyệt Hạc
         
   
Bến Sông Trong Ḍng Tâm Tưởng
Thơ: Xuân Thi
Diễn ngâm: Nguyệt Hạc Phan
  Giọt Nước Mắt Long Lanh
Thơ: Xuân Thi
Diễn ngâm: Nguyệt Hạc Phan
  Về Chốn Không Tên
Thơ: Xuân Thi
Diễn ngâm: Nguyệt Hạc Phan
         
   
Biển Đêm 1
Thơ: Xuân Thi
Diễn ngâm: Nguyệt Hạc Phan
  Giọt Hồng
Thơ: Xuân Thi
Diễn ngâm: Nguyệt Hạc Phan
  Con Về Thăm
Thơ: Xuân Thi
Diễn ngâm: Nguyệt Hạc Phan
         
   
Xuân Dậy Th́
Thơ: Xuân Thi
Diễn ngâm: Nguyệt Hạc Phan
  Dai Lo Bi - Phần 1
Truyện ngắn: Xuân Thi
Diễn đọc: Nguyệt Hạc Phan
  Dai Lo Bi - Phần 2
Truyện ngắn: Xuân Thi
Diễn đọc: Nguyệt Hạc Phan