xuanthiart.com
xuanthiart.com
   VĂN HỌC  -  Tác giả: Xuân Thi      
Truyện Song Ngữ - Bilingual Stories
Thơ Song Ngữ - Bilingual Poems Văn Thơ Viết Vội
Con Muốn Ngồi Bên Mẹ (I want to sit next to Mama)
Ḷng Mẹ (A Mother's Love)
Mỉm Nụ Cười Bao Dung (A Smile With Tolerance)
Nắng Phai Mái Tóc (Fading Sunlight On The Hair)
Thời Hoa Lá Vẫn C̣n Đây
    (The Times Of Flowers And Leaves Are Still Here)

Qui Khứ Lai Từ (Let's Go Home)
Chưa Quên (Not Yet Forgotten)
Trăng (The Moon)
Giọt Nắng Bên Thềm (A Drop Of Sunlight On The Porch)
Chiều Bên Hè (On The Porch Of Starbucks)
Biển Lang Thang (The Roaming On The Beach)
Về Chốn Không Tên (Back To The Nameless Place)
Giọt Nước Mắt Long Lanh (Glistening Tears)
Biển Xưa (Old Sea)
Một Ḿnh Với Biển (Alone With The Sea)
Biển Đêm III (The Nocturnal Sea III)
Biển Đêm II (The Nocturnal Sea II)
Biển Đêm (The Nocturnal Sea)
Ngày Của Mẹ (A Tribute To Mother)
Thương Ca Viễn Xứ (A Love Song From Overseas)
Bên Nhau (Side By Side)
Đôi Mắt Lim Dim (Semi Close Eyes)
Bến Sông Trên Ḍng Tâm Tưởng (The Rivers In Consciousness)
 


 
Thơ Song Ngữ -
Bilingual Poem  - Tác Giả: Xuân ThiCon Muốn Ngồi Bên Mẹ

Con muốn ngồi bên Mẹ
Khi bóng chiều ngừng trôi
Nh́n trong đôi mắt Mẹ
Bao tháng ngày yên vui.


Con muốn ngồi bên Mẹ
Bên thềm lá vàng rơi
Tóc điểm sương thêm bạc
Hồn con thấy chơi vơi.


Con muốn ngồi bên Mẹ
Níu thời gian đừng trôi
Măi măi ngồi bên Mẹ
Cỏ non c̣n xuân tươi. (*)


Con muốn ngồi bên Mẹ
Cho đời bớt quạnh hiu
Mất Cha con c̣n Mẹ
Yêu thương Mẹ nhất đời.


Con muốn ngồi bên Mẹ
Ấm áp ṿng tay ôm
Niềm vui thời thơ dại
Tíu tít  măi trong hồn.


Con muốn ngồi bên Mẹ
Trong nắng nhạt chiều thu
Nghe giọng buồn thủ thỉ
Chuyện ngày xưa trong mơ.


Con muốn ngồi bên Mẹ
Dâng Mẹ đóa hồng tươi
Hôm nay ngày của Mẹ
Con khẽ gọi Mẹ ơi...

Xuân Thi

(Kính Dâng Lên Mẹ Tôi, Bà Quả Phụ Nguyễn Đức Khâm Nhủ Danh Nguyễn Thị Tư)

(* ) Cỏ non c̣n xuân tươi.
Từ ư thơ: “Nguyện đem tất cỏ báo đền ba xuân“.
[Nguyễn Du - Kim Vân Kiều].
“Ḷng Mẹ như nắng Xuân
    Xanh đời con cỏ dại.”
[Du Tử Ngâm - Đường Thi.] 

I want to sit next to Mama

I want to sit next to Mama
When the evening sun light is going down
Look into your eyes
Filled with days of happiness


I want to sit next to Mama
On the porch full of yellow leaves
Your aging hair color turns silvery
In my heart comes feeling of solitary


I want to sit next to Mama
Trying to keep the time from moving
Sitting with you always
Like green grass in the sunshine spring (*)


I want to sit next to Mama
So that I won't feel lonely
Father is gone but here is Mama
I love you the most in this world


I want to sit next to Mama
Feeling your warm loving arms
A joy way back from childhood
Happily echoes in my soul


I want to sit next to Mama
Under the sunlight in the autumn evening 
Listening to the sad voice
Retelling the old story from a dream


I want to sit next to you
To give you one stem of fresh rose
For today is Mother's Day
I'm softly calling for you Mama...

Xuân Thi

Dedicated to my Mother, Mrs. Nguyen, Duc Kham aka Nguyen, Thi Tu
(*) Taken from the poems written by:
1/Nguyen Du - Kim Van Kieu :A child's promise to repay his/her mother's love.
2/ Du tu Ngam - Duong Thi
A mother's love is like the spring sunshine that keeps her children fresh.

Xuanthi299@yahoo.com

 

 

 

 Thơ Phổ Nhạc  Kư Âm  Audio
 CON MUỐN NGỒI BÊN MẸ 
  Nhạc Nguyễn Hữu Triều, Thơ Xuân Thi

  Tiếng hát: Ngọc My

Con Muốn Ngồi Bên Mẹ - Youtube
Youtube: Con Muốn Ngồi Bên Mẹ


  Con muốn ngồi bên Mẹ
Khi bóng chiều ngừng trôi
Nh́n trong đôi mắt Mẹ
Bao tháng ngày yên vui.

Con muốn ngồi bên Mẹ
Trong nắng nhạt chiều thu
Nghe giọng buồn thủ thỉ
Chuyện ngày xưa trong mơ.

Con mong sao thời gian
Chậm trôi qua từng ngày
Để con luôn có Mẹ
Mỗi ngày trong đời con.

Cha qua đời đă lâu
Con chỉ c̣n có Mẹ
Mẹ một đời cô quạnh
Yêu thương Mẹ nhất đời.

Con muốn ngồi bên Mẹ
Ngắm chiều vàng nhẹ rơi
Tóc điểm sương thêm bạc
Con thấy hồn chơi vơi.

Con muốn quỳ trước Mẹ
Dâng lên đóa hồng tươi
Hôm nay ngày của Mẹ
Con khẽ gọi Mẹ ơi. 

Thơ: Xuân Thi, Nhạc: Nguyễn Hữu Triều


Photo By XuanThi