xuanthiart.com
xuanthiart.com
   VĂN HỌC  -  Tác giả: Xuân Thi      
Truyện Song Ngữ - Bilingual Stories
Thơ Song Ngữ - Bilingual Poems Văn Thơ Viết Vội
Con Muốn Ngồi Bên Mẹ (I want to sit next to Mama)
Ḷng Mẹ (A Mother's Love)
Mỉm Nụ Cười Bao Dung (A Smile With Tolerance)
Nắng Phai Mái Tóc (Fading Sunlight On The Hair)
Thời Hoa Lá Vẫn C̣n Đây
    (The Times Of Flowers And Leaves Are Still Here)

Qui Khứ Lai Từ (Let's Go Home)
Chưa Quên (Not Yet Forgotten)
Trăng (The Moon)
Giọt Nắng Bên Thềm (A Drop Of Sunlight On The Porch)
Chiều Bên Hè (On The Porch Of Starbucks)
Biển Lang Thang (The Roaming On The Beach)
Về Chốn Không Tên (Back To The Nameless Place)
Giọt Nước Mắt Long Lanh (Glistening Tears)
Biển Xưa (Old Sea)
Một Ḿnh Với Biển (Alone With The Sea)
Biển Đêm III (The Nocturnal Sea III)
Biển Đêm II (The Nocturnal Sea II)
Biển Đêm (The Nocturnal Sea)
Ngày Của Mẹ (A Tribute To Mother)
Thương Ca Viễn Xứ (A Love Song From Overseas)
Bên Nhau (Side By Side)
Đôi Mắt Lim Dim (Semi Close Eyes)
Bến Sông Trên Ḍng Tâm Tưởng (The Rivers In Consciousness)
 


 
Thơ Song Ngữ -
Bilingual Poem  - Tác Giả: Xuân Thi


Về Chốn Không TênHeo may về giữa đầu Thu.
Đưa người đến chốn mit mù không tên.
Mây trời lăng đăng chiều nghiêng
Ngàn năm trôi măi trong miền phù du.
Th́ thôi gom chút sương mù.
Lấp đầy cơi mộng cho dù rỗng không.
Th́ thôi ôm hết mênh mông
Theo hồn thu hẹp ngàn trùng biệt ly.
Từ đâu là chốn ra đi.
Từ đâu là cơi trở về xa xăm.
Hỏi thầm vẫn măi hỏi thầm.
Tiếng đau buốt lạnh mấy tầng hư không.
Ra đi mây nước mênh mông.
Quay nh́n bến cũ gịng sông ngậm ngùi.
Ra đi về chốn mai sau.
Có nghe giọt lệ rơi mau bên trời.
Ra đi về chốn mù khơi.
Những chiều sương khói trông vời dáng ai.
...* " Dạ đài cách mặt khuất lời."
Khúc ca bạc mệnh cho người năm xưa
Gió thu hiu hắt song thưa.
Nhớ thương ai đó mà chưa vơ vàng.
Nắng thu chít chiếc khăn tang.
Trên cành lá úa ngỡ ngàng hương thu.
Heo may về giữa đầu thu.
Tiễn người về chốn mịt mù không tên..
* * *

Back To The Nameless Place

In the beginning of Autumn.
On a cold and dry windy day.
We came to see you off.
To a dimmish and nameless place.
Patches of cloud flying slowly in the late afternoon.
Been for thousand years in the uncertain place.
There is nothing to do but collecting some fog.
To fill up this dreamy but empty place.
Gathering its immensity to follow the soul.
To shorten the miles away separation.
From where is this arriving place.
From where is this far away destination.
Quietly ask the fate, quietly ask
The crying pain coldly penetrating many layers into the unreal space.
Leaving behind the vast water.
And the old dock by the river with regret and sadness.
Going away to the tomorrow place.
Somebody hear the falling tears from the sky.
Going away to the foggy place.
With only a vaguely shape seen in the smoky evening.
And an old song for the unlucky fate.
..*."Dạ đài cách mặt khuất lời." (*)
Cold autumn wind sadly goes through the fence gate.
A yearning for someone but not in a withering shape.
With a mourning headband in the sunny autumn afternoon.
On the trees, yellow leaves are amazed by the fragrance.
From the cold wind that come for the start of the autumn.
Seeing someone off to the nameless blurry place.

___________________

(*) Nguyễn Du - Kiều
Dạ đài cách mặt khuất lời : Being separated from the other side with no connection link

Xuanthi299@Yahoo.com