xuanthiart.com
xuanthiart.com
   VĂN HỌC  -  Tc giả: Xun Thi      
Truyện Song Ngữ - Bilingual Stories
Thơ Song Ngữ - Bilingual Poems Văn Thơ Viết Vội
Con Muốn Ngồi Bn Mẹ (I want to sit next to Mama)
Lng Mẹ (A Mother's Love)
Mỉm Nụ Cười Bao Dung (A Smile With Tolerance)
Nắng Phai Mi Tc (Fading Sunlight On The Hair)
Thời Hoa L Vẫn Cn Đy
    (The Times Of Flowers And Leaves Are Still Here)

Qui Khứ Lai Từ (Let's Go Home)
Chưa Qun (Not Yet Forgotten)
Trăng (The Moon)
Giọt Nắng Bn Thềm (A Drop Of Sunlight On The Porch)
Chiều Bn H (On The Porch Of Starbucks)
Biển Lang Thang (The Roaming On The Beach)
Về Chốn Khng Tn (Back To The Nameless Place)
Giọt Nước Mắt Long Lanh (Glistening Tears)
Biển Xưa (Old Sea)
Một Mnh Với Biển (Alone With The Sea)
Biển Đm III (The Nocturnal Sea III)
Biển Đm II (The Nocturnal Sea II)
Biển Đm (The Nocturnal Sea)
Ngy Của Mẹ (A Tribute To Mother)
Thương Ca Viễn Xứ (ALoveSongFromOverseas)
Bn Nhau (Side By Side)
Đi Mắt Lim Dim (Semi Close Eyes)
Bến Sng Trn Dng Tm Tưởng (The Rivers In Consciousness)
 


 
Thơ Song Ngữ -
Bilingual Poem  - Tc Giả: Xun Thi
Biển Lang Thang

Dưới gt sen mềm bi ct kh
Bước chn sao vẫn thấy bơ vơ
Biển mi nhn em đơn chiếc bng
Chờ nhau chờ biết đến bao giờ.
Dấu chn trn ct một mnh thi
Mơ bng ai về bước song đi
Gi chiều nng mi tc em đ
Biển ơi gi nhẹ một cht thi.
Những mảnh c s nhặt trong tay
Dịu dng em gởi đến biển đy
Cht tnh của biển ngy xưa ấy
Cn mi trong lng em ngất ngy..The Roaming On The Beach

The lonely pair of software heels
Walking on the dry sand
With the sea looking ask me
Wondering how long be waiting
The footprints in the sand are mine
Wishing for someone walking alongside of me
The wind from the sea
Is gently blowing up my hair
Holding the shells in my hand
And gently I am returning them to the sea
As a token of the love that we used to have that is still overwhelming in me..
Xuanthi299@Yahoo.com